Sunčane Elektrane Petrokov (SEP) je mlada kompanija osnovana 2012. godine, koja se bavi proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora. Godinu kasnije počinjemo proizvoditi čistu električnu energiju u elektrani u Kanfanaru snage 1Mgw, koja je u to vrijeme bila najveća solarna elektrana u Hrvatskoj. Tvrtka Sunčane elektrane Petrokov kontinuirano radi na proširenju svojih kapaciteta u području proizvodnje čiste električne energije. Tako 2021 god. otvaramo u Kanfanaru drugu, novu sunčanu elektranu snage 1Mgw.